Credit Suisse 瑞信
  瑞信香港認股證/牛熊證
  本結構性產品並無抵押品
 
熱線: +852 2101 7888 Credit Suisse 瑞信 Credit Suisse 瑞信  
  hk.warrants@credit-suisse.com
 
主頁 牛熊街貨 個股牛熊 資金流 業績期 輪證搜尋
港股通資金 港股通十大 排行榜 剩餘價值 輪證動態
即時
 
業績期專頁

建設銀行 (已公布)
+1.45%
現價:6.29

正股分析:

  • 根據媒體綜合券商的預測,指受內銀在政策指導下要以低息來支持小微企業貸款,預期建行半年純利繼續錄得單位數百分比增加,預期增幅介乎4%至6%;不良貸款率會否提升亦是焦點。

  • 建行近期由5.6元以下的低位逐步回穩,但逼近5.8元又似乎遇上阻力,短線觀望上試5.8元的機會,再以6元關口作中期上試目標,支持則留意一個月低位5.55元。

 

輪證分析:

  • 由於內銀的即市波幅一向較低,資金作內銀股部署時,普遍未敢進取。較受歡迎的建行認購證,為行使價約6元的輕微價外中期證,或是等待到價後才向上換馬。

  • 建行輪的引伸波幅暫未見因業績將至而上升,不過由於「低窩」關係,相關窩輪的引伸波幅敏感度較高。如想免除引伸在業績後回落的風險,或可考慮中遠價建行牛證。

建行(認購)
22234
行使價: 6.01 元
實際槓桿: 20.23 倍
建行(牛證)
52380
收回價: 5.35 元
槓桿比率: 6.62倍
 
中國生物製藥 (已公布)
+2.51%
現價:10.62

正股分析:

  • 近期醫藥股顯著走強,板塊內多隻股份如石藥(1093)、康哲藥業(0867)等,均在業績後明顯抽升,市場正觀望尚未公布業績的醫藥股如中國生物製藥,能否延續績後抽升的趨勢。

  • 不過近期中生製藥的升幅已相當顯著,更曾高見10.82元的52周高位,短線或可觀望股價能否順勢突破11元水平,並留意10元關口能否重建支持。

 

輪證分析:

  • 中生製藥急升下,輪場上仍然價外的認購證已經不多,短線或先可考慮行使價約11元的認購證,待升勢持續及到價後,才再換馬至新上市、更價外的產品,以減低一旦出現技術性回套的損失。

  • 由於中生製藥及整個醫藥股的股價波動性,近期顯著增加,期權及窩輪的引伸波幅均上升不少;如及後板塊橫行或有所回落,窩輪的引伸波幅或有回落風險。

中藥(認購)
21684
行使價: 11.28 元
實際槓桿: 7.48 倍
中藥(認購)
23888
行使價: 12.68 元
實際槓桿: 7.87 倍
業績公布日期列表
股份公布業績資訊
公布業績
日期
股份
編號
股息按年
增減 (%)
業績後至今
股價表現
瑞信
精選
2019-08-01 2888
報價
USD0.01
(16.7%)
6.19%
勝大市
2019-08-01 1113
報價
HKD0.05
(10.6%)
-9.53%
遜大市
23479(購)
2019-08-01 0001
報價
HKD0
(0.0%)
-3.86%
勝大市
23492(購)
2019-08-01 2282
報價
HKD0.03
(46.9%)
-9.47%
遜大市
2019-08-05 0799
報價
HKD-0.047
(-26.6%)
-18.48%
遜大市
29726(購)
2019-08-06 1833
報價
待公布 70.15%
勝大市
13225(購)
2019-08-06 1997
報價
HKD0.05
(4.8%)
-5.46%
遜大市
2019-08-06 3800
報價
0 -34.62%
遜大市
24782(購)
2019-08-07 0868
報價
HKD0
(0.0%)
21.37%
勝大市
20641(購)
2019-08-07 0968
報價
HKD-0.025
(-31.3%)
36.00%
勝大市
29508(購)
2019-08-07 3319
報價
0 83.62%
勝大市
13095(購)
2019-08-07 6808
報價
0 25.69%
勝大市
2019-08-08 0004
報價
HKD0
(0.0%)
6.63%
勝大市
2019-08-08 0066
報價
HKD0
(0.0%)
-9.44%
遜大市
23412(購)
2019-08-08 0941
報價
HKD-0.299
(-16.4%)
-7.05%
遜大市
13366(購)
2019-08-09 1888
報價
HKD-0.075
(-42.9%)
53.58%
勝大市
13567(購)
2019-08-09 1928
報價
0 7.01%
勝大市
2019-08-09 2038
報價
0 46.87%
勝大市
2019-08-09 0148
報價
HKD-0.32
(-53.3%)
29.03%
勝大市
2019-08-09 0881
報價
0 34.88%
勝大市
13167(購)
2019-08-12 0772
報價
0 1.37%
遜大市
11933(購)
2019-08-13 1316
報價
0 -8.52%
遜大市
2019-08-13 0027
報價
HKD0.46 14.71%
勝大市
20406(購)
2019-08-13 0123
報價
HKD0.011
(26.2%)
7.69%
勝大市
2019-08-13 0268
報價
0 14.47%
勝大市
20959(購)
2019-08-13 2331
報價
0 41.08%
勝大市
24616(購)
2019-08-13 2382
報價
0 60.53%
勝大市
28792(購)
2019-08-13 2314
報價
HKD-0.07
(-35.0%)
37.16%
勝大市
2019-08-14 0257
報價
HKD0.01
(8.3%)
-12.17%
遜大市
15140(購)
2019-08-14 0669
報價
HKD0.07
(18.4%)
10.92%
勝大市
21613(購)
2019-08-14 0836
報價
HKD0.075
(60.0%)
-2.43%
遜大市
29788(購)
2019-08-15 1128
報價
HKD0.02
(4.7%)
9.96%
勝大市
11415(購)
2019-08-16 2386
報價
RMB0.008
(8.0%)
-18.07%
遜大市
2019-08-16 3883
報價
0 20.00%
勝大市
21310(購)
2019-08-16 0291
報價
RMB0.03
(33.3%)
8.60%
勝大市
29484(購)
2019-08-16 0867
報價
RMB0.035
(22.8%)
63.02%
勝大市
25434(購)
2019-08-19 2269
報價
0 11.41%
勝大市
12829(購)
2019-08-19 0354
報價
0 12.91%
勝大市
2019-08-19 1083
報價
0 -4.04%
遜大市
2019-08-20 1579
報價
0 5.62%
勝大市
21308(購)
2019-08-20 0003
報價
HKD0
(0.0%)
-13.45%
遜大市
2019-08-20 1109
報價
RMB0.019
(17.3%)
11.53%
勝大市
2019-08-20 6862
報價
0 8.32%
勝大市
13572(購)
2019-08-20 1112
報價
0 -18.06%
遜大市
2019-08-21 0012
報價
HKD0
(0.0%)
-2.19%
遜大市
2019-08-21 0175
報價
0 39.13%
勝大市
12487(購)
2019-08-21 3383
報價
HKD0.1
(20.0%)
7.50%
勝大市
20133(購)
2019-08-21 1530
報價
0 -13.89%
遜大市
2019-08-21 0023
報價
HKD-0.4
(-78.4%)
-16.24%
遜大市
2019-08-21 1918
報價
0 15.80%
勝大市
20092(購)
2019-08-22 0494
報價
HKD-0.02
(-66.7%)
-16.00%
遜大市
2019-08-22 2007
報價
RMB0.043
(23.2%)
13.21%
勝大市
17853(購)
2019-08-22 1337
報價
0 -23.93%
遜大市
2019-08-22 0119
報價
0 1.79%
勝大市
2019-08-22 1044
報價
RMB0
(0.0%)
-8.09%
遜大市
13415(購)
2019-08-22 2777
報價
RMB0.03
(7.5%)
-4.98%
遜大市
29860(購)
2019-08-23 1114
報價
HKD0
(0.0%)
11.93%
勝大市
11519(購)
2019-08-23 1299
報價
HKD0.041
(14.0%)
0.26%
遜大市
26776(購)
2019-08-23 6098
報價
0 22.86%
勝大市
28514(購)
2019-08-23 3908
報價
0 -6.67%
遜大市
19938(購)
2019-08-23 0816
報價
0 10.00%
勝大市
2019-08-23 1193
報價
HKD0
(0.0%)
9.31%
勝大市
2019-08-23 2328
報價
0 3.15%
勝大市
28512(購)
2019-08-23 2357
報價
0 -8.63%
遜大市
11558(購)
2019-08-23 3323
報價
0 6.94%
勝大市
28509(購)
2019-08-25 1951
報價
待公布 26.84%
勝大市
13628(購)
2019-08-26 1357
報價
0 -30.50%
遜大市
11784(購)
2019-08-26 0322
報價
0 3.80%
勝大市
2019-08-26 0960
報價
RMB0.06
(20.0%)
16.61%
勝大市
2019-08-26 2313
報價
HKD0.05
(5.9%)
-3.23%
遜大市
18272(購)
2019-08-26 3380
報價
HKD0
(0.0%)
6.48%
勝大市
2019-08-26 6060
報價
0 30.97%
勝大市
12142(購)
2019-08-26 2020
報價
HKD-0.19
(-38.0%)
24.51%
勝大市
2019-08-27 0813
報價
HKD0.1
(20.0%)
38.10%
勝大市
2019-08-27 0135
報價
0 4.24%
勝大市
29861(購)
2019-08-27 0552
報價
0 9.17%
勝大市
13172(購)
2019-08-27 0656
報價
HKD0.13 10.76%
勝大市
29062(購)
2019-08-27 0751
報價
0 6.50%
勝大市
2019-08-28 1508
報價
0 -5.43%
遜大市
29858(購)
2019-08-28 2186
報價
RMB0.016
(37.2%)
-6.40%
遜大市
21375(購)
2019-08-28 1548
報價
0 17.80%
勝大市
21853(購)
2019-08-28 2799
報價
0 0.00%
遜大市
2019-08-28 0152
報價
0 13.14%
勝大市
23829(購)
2019-08-28 0371
報價
HKD0.012
(12.6%)
-3.02%
遜大市
18224(購)
2019-08-28 0606
報價
HKD-0.019
(-52.8%)
100.49%
勝大市
2019-08-28 0696
報價
0 25.00%
勝大市
2019-08-28 1066
報價
RMB0.01
(20.4%)
22.13%
勝大市
2019-08-28 2319
報價
0 -8.52%
遜大市
11890(購)
2019-08-28 1359
報價
0 4.67%
勝大市
13059(購)
2019-08-28 0966
報價
0 0.77%
遜大市
11679(購)
2019-08-29 0083
報價
HKD0.01
(2.5%)
0.00%
遜大市
2019-08-29 0883
報價
HKD0.03
(10.0%)
1.80%
遜大市
22079(購)
2019-08-29 1169
報價
0 16.84%
勝大市
2019-08-29 0165
報價
HKD-0.01
(-3.8%)
35.66%
勝大市
20518(購)
2019-08-29 0267
報價
HKD0.03
(20.0%)
9.68%
勝大市
29486(購)
2019-08-29 0489
報價
RMB0
(0.0%)
5.17%
勝大市
2019-08-29 0694
報價
RMB-0.014
(-13.6%)
9.87%
勝大市
2019-08-30 1515
報價
0 -21.25%
遜大市
2019-08-30 0144
報價
HKD0
(0.0%)
-1.96%
遜大市
13365(購)
2019-08-30 0200
報價
HKD0.016
(35.6%)
14.29%
勝大市
29750(購)
最後更新時間:2019-12-06 16:01:00
   桌面版  
「重要提示 凡進入本網站,閣下即被視作確認:(i) 閣下進入本網站時為香港合法居民;及(ii)閣下同意、完全明白及受制於本行的 使用細則私隱政策免責聲明。」
以上報價資料如沒有顯示即時標籤,均延遲最少15分鐘。
資訊由 財經智珠網 提供 [免責聲明]