Credit Suisse 瑞信
  瑞信香港認股證/牛熊證
  本結構性產品並無抵押品
 
熱線: +852 2101 7888 Credit Suisse 瑞信 Credit Suisse 瑞信  
  hk.warrants@credit-suisse.com
 
主頁 牛熊街貨 個股牛熊 資金流 業績期 輪證搜尋
港股通資金 港股通十大 排行榜 剩餘價值 輪證動態
即時
 
業績期專頁

建設銀行 (已公布)
-0.17%
現價:5.96

正股分析:

  • 根據媒體綜合券商的預測,指受內銀在政策指導下要以低息來支持小微企業貸款,預期建行半年純利繼續錄得單位數百分比增加,預期增幅介乎4%至6%;不良貸款率會否提升亦是焦點。

  • 建行近期由5.6元以下的低位逐步回穩,但逼近5.8元又似乎遇上阻力,短線觀望上試5.8元的機會,再以6元關口作中期上試目標,支持則留意一個月低位5.55元。

 

輪證分析:

  • 由於內銀的即市波幅一向較低,資金作內銀股部署時,普遍未敢進取。較受歡迎的建行認購證,為行使價約6元的輕微價外中期證,或是等待到價後才向上換馬。

  • 建行輪的引伸波幅暫未見因業績將至而上升,不過由於「低窩」關係,相關窩輪的引伸波幅敏感度較高。如想免除引伸在業績後回落的風險,或可考慮中遠價建行牛證。

建行(認購)
22234
行使價: 6.01 元
實際槓桿: 12.11 倍
建行(牛證)
52380
收回價: 5.35 元
槓桿比率: 8.76倍
 
中國生物製藥 (已公布)
-3.00%
現價:10.36

正股分析:

  • 近期醫藥股顯著走強,板塊內多隻股份如石藥(1093)、康哲藥業(0867)等,均在業績後明顯抽升,市場正觀望尚未公布業績的醫藥股如中國生物製藥,能否延續績後抽升的趨勢。

  • 不過近期中生製藥的升幅已相當顯著,更曾高見10.82元的52周高位,短線或可觀望股價能否順勢突破11元水平,並留意10元關口能否重建支持。

 

輪證分析:

  • 中生製藥急升下,輪場上仍然價外的認購證已經不多,短線或先可考慮行使價約11元的認購證,待升勢持續及到價後,才再換馬至新上市、更價外的產品,以減低一旦出現技術性回套的損失。

  • 由於中生製藥及整個醫藥股的股價波動性,近期顯著增加,期權及窩輪的引伸波幅均上升不少;如及後板塊橫行或有所回落,窩輪的引伸波幅或有回落風險。

中藥(認購)
21684
行使價: 11.28 元
實際槓桿: 4.45 倍
中藥(認購)
23888
行使價: 12.68 元
實際槓桿: 4.34 倍
業績公布日期列表
股份公布業績資訊
公布業績
日期
股份
編號
股息按年
增減 (%)
業績後至今
股價表現
瑞信
精選
2019-08-01 2282
報價
HKD0.03
(46.9%)
-3.51%
勝大市
2019-08-01 0001
報價
HKD0
(0.0%)
-4.34%
勝大市
20056(購)
2019-08-01 2888
報價
USD0.01
(16.7%)
1.76%
勝大市
2019-08-01 1113
報價
HKD0.05
(10.6%)
-5.42%
遜大市
23479(購)
2019-08-05 0799
報價
HKD-0.047
(-26.6%)
-24.05%
遜大市
29726(購)
2019-08-06 1347
報價
0 14.21%
勝大市
19937(購)
2019-08-06 1997
報價
HKD0.05
(4.8%)
-7.75%
遜大市
2019-08-06 0002
報價
HKD0
(0.0%)
-1.63%
遜大市
2019-08-06 3800
報價
0 -12.82%
遜大市
24782(購)
2019-08-07 3319
報價
0 16.53%
勝大市
22786(購)
2019-08-07 0788
報價
0 -5.61%
遜大市
23985(購)
2019-08-07 0968
報價
HKD-0.025
(-31.3%)
29.00%
勝大市
29508(購)
2019-08-07 6808
報價
0 13.26%
勝大市
2019-08-07 0868
報價
HKD0
(0.0%)
15.44%
勝大市
20641(購)
2019-08-08 0941
報價
HKD-0.299
(-16.4%)
1.25%
勝大市
22659(購)
2019-08-08 0004
報價
HKD0
(0.0%)
-1.78%
遜大市
2019-08-08 0066
報價
HKD0
(0.0%)
-6.67%
遜大市
23412(購)
2019-08-08 0981
報價
0 20.32%
勝大市
23889(購)
2019-08-09 1888
報價
HKD-0.075
(-42.9%)
20.48%
勝大市
29514(購)
2019-08-09 2038
報價
0 0.00%
遜大市
2019-08-09 1928
報價
0 5.01%
勝大市
2019-08-09 1313
報價
HKD-0.015
(-5.5%)
15.84%
勝大市
12180(購)
2019-08-09 0148
報價
HKD-0.32
(-53.3%)
16.65%
勝大市
2019-08-09 0881
報價
0 12.33%
勝大市
21437(購)
2019-08-12 0772
報價
0 -9.76%
遜大市
20487(購)
2019-08-13 2314
報價
HKD-0.07
(-35.0%)
4.74%
勝大市
2019-08-13 2331
報價
0 18.65%
勝大市
24616(購)
2019-08-13 2382
報價
0 31.94%
勝大市
28792(購)
2019-08-13 0027
報價
HKD0.46 9.88%
勝大市
20406(購)
2019-08-13 0123
報價
HKD0.011
(26.2%)
13.46%
勝大市
2019-08-13 0288
報價
HKD0
(0.0%)
4.76%
勝大市
18768(購)
2019-08-13 0268
報價
0 19.29%
勝大市
11862(購)
2019-08-13 1316
報價
0 -10.39%
遜大市
2019-08-13 0699
報價
0 4.02%
勝大市
2019-08-14 0700
報價
0 -1.24%
遜大市
22244(購)
2019-08-14 0762
報價
0 17.30%
勝大市
2019-08-14 0836
報價
HKD0.075
(60.0%)
-0.56%
遜大市
29788(購)
2019-08-14 0257
報價
HKD0.01
(8.3%)
-9.64%
遜大市
23036(購)
2019-08-14 0669
報價
HKD0.07
(18.4%)
-1.55%
遜大市
21613(購)
2019-08-15 0168
報價
0 1.04%
遜大市
20773(購)
2019-08-15 0992
報價
0 -4.61%
遜大市
19817(購)
2019-08-15 1128
報價
HKD0.02
(4.7%)
0.89%
遜大市
19461(購)
2019-08-15 2318
報價
RMB0.13
(21.0%)
4.53%
勝大市
23736(購)
2019-08-16 3883
報價
0 -4.53%
遜大市
21310(購)
2019-08-16 2386
報價
RMB0.008
(8.0%)
-8.23%
遜大市
2019-08-16 0867
報價
RMB0.035
(22.8%)
27.45%
勝大市
25434(購)
2019-08-16 0291
報價
RMB0.03
(33.3%)
5.65%
勝大市
29484(購)
2019-08-19 1083
報價
0 10.09%
勝大市
2019-08-19 1093
報價
0 15.59%
勝大市
13837(購)
2019-08-19 0354
報價
0 4.67%
勝大市
2019-08-19 2269
報價
0 -3.03%
遜大市
29866(購)
2019-08-20 1109
報價
RMB0.019
(17.3%)
3.32%
勝大市
2019-08-20 0003
報價
HKD0
(0.0%)
-9.59%
遜大市
2019-08-20 0338
報價
0 -9.09%
遜大市
2019-08-20 2202
報價
0 -1.26%
遜大市
2019-08-20 6862
報價
0 8.32%
勝大市
20527(購)
2019-08-20 1810
報價
0 -1.17%
遜大市
21368(購)
2019-08-20 0916
報價
0 2.47%
勝大市
2019-08-20 1112
報價
0 -14.27%
遜大市
2019-08-20 3888
報價
0 20.89%
勝大市
20974(購)
2019-08-20 1579
報價
0 -1.73%
遜大市
21308(購)
2019-08-20 1658
報價
0 5.79%
勝大市
2019-08-21 1910
報價
0 21.97%
勝大市
2019-08-21 1211
報價
0 -6.02%
遜大市
20520(購)
2019-08-21 0012
報價
HKD0
(0.0%)
-3.35%
遜大市
2019-08-21 3383
報價
HKD0.1
(20.0%)
-7.00%
遜大市
20133(購)
2019-08-21 1530
報價
0 -4.32%
遜大市
2019-08-21 1918
報價
0 -10.30%
遜大市
20092(購)
2019-08-21 1208
報價
0 6.25%
勝大市
2019-08-21 2883
報價
0 22.36%
勝大市
2019-08-21 0023
報價
HKD-0.4
(-78.4%)
-8.24%
遜大市
2019-08-21 0175
報價
0 16.85%
勝大市
19228(購)
2019-08-21 0285
報價
0 -3.63%
遜大市
20082(購)
2019-08-21 1816
報價
0 -3.79%
遜大市
27813(購)
2019-08-22 2007
報價
RMB0.043
(23.2%)
1.42%
勝大市
19606(購)
2019-08-22 6030
報價
0 4.58%
勝大市
26751(購)
2019-08-22 0494
報價
HKD-0.02
(-66.7%)
-9.00%
遜大市
2019-08-22 0874
報價
0 -16.64%
遜大市
25439(購)
2019-08-22 2611
報價
0 12.43%
勝大市
2019-08-22 1044
報價
RMB0
(0.0%)
-6.29%
遜大市
2019-08-22 2628
報價
0 2.65%
勝大市
20049(購)
2019-08-22 2777
報價
RMB0.03
(7.5%)
-8.46%
遜大市
29860(購)
2019-08-22 0119
報價
0 -3.57%
遜大市
2019-08-22 0688
報價
HKD0.05
(12.5%)
-3.11%
遜大市
2019-08-22 0728
報價
0 1.42%
勝大市
2019-08-22 1337
報價
0 -6.75%
遜大市
2019-08-22 0914
報價
0 5.02%
勝大市
21883(購)
2019-08-23 2018
報價
HKD0
(0.0%)
11.08%
勝大市
19423(購)
2019-08-23 1114
報價
HKD0
(0.0%)
12.84%
勝大市
29778(購)
2019-08-23 2208
報價
0 12.53%
勝大市
2019-08-23 1299
報價
HKD0.041
(14.0%)
-3.67%
遜大市
18880(購)
2019-08-23 3311
報價
HKD0.01
(6.7%)
14.83%
勝大市
11261(購)
2019-08-23 3898
報價
0 -3.78%
遜大市
29859(購)
2019-08-23 0665
報價
HKD0.014
(18.4%)
4.15%
勝大市
2019-08-23 3908
報價
0 5.85%
勝大市
19938(購)
2019-08-23 1818
報價
0 -3.02%
遜大市
21124(購)
2019-08-23 1898
報價
0 16.49%
勝大市
21110(購)
2019-08-23 1088
報價
0 4.65%
勝大市
29782(購)
2019-08-23 1099
報價
0 -7.17%
遜大市
29862(購)
2019-08-23 1193
報價
HKD0
(0.0%)
-3.02%
遜大市
2019-08-23 2328
報價
0 4.17%
勝大市
15591(購)
2019-08-23 2357
報價
0 1.52%
勝大市
20521(購)
2019-08-23 2601
報價
0 -11.95%
遜大市
20051(購)
2019-08-23 3323
報價
0 2.31%
勝大市
15739(購)
2019-08-23 3968
報價
0 -3.71%
遜大市
19086(購)
2019-08-23 1339
報價
0 5.94%
勝大市
19233(購)
2019-08-23 0386
報價
RMB-0.04
(-25.0%)
1.28%
勝大市
29485(購)
2019-08-23 6098
報價
0 6.67%
勝大市
21122(購)
2019-08-23 0816
報價
0 2.14%
勝大市
2019-08-23 3690
報價
0 8.64%
勝大市
25103(購)
2019-08-25 0586
報價
0 8.27%
勝大市
2019-08-26 3380
報價
HKD0
(0.0%)
5.00%
勝大市
2019-08-26 0322
報價
0 -7.93%
遜大市
2019-08-26 3969
報價
0 -0.20%
遜大市
21203(購)
2019-08-26 0960
報價
RMB0.06
(20.0%)
7.66%
勝大市
2019-08-26 2020
報價
HKD-0.19
(-38.0%)
3.77%
勝大市
2019-08-26 2196
報價
0 -6.37%
遜大市
2019-08-26 2313
報價
HKD0.05
(5.9%)
-7.71%
遜大市
18272(購)
2019-08-26 2333
報價
0 7.71%
勝大市
20590(購)
2019-08-26 1958
報價
0 8.11%
勝大市
15978(購)
2019-08-26 1357
報價
0 -7.50%
遜大市
20960(購)
2019-08-26 6060
報價
0 -9.98%
遜大市
20524(購)
2019-08-27 0998
報價
0 5.26%
勝大市
2019-08-27 1055
報價
0 5.03%
勝大市
20163(購)
2019-08-27 2600
報價
0 10.62%
勝大市
29352(購)
2019-08-27 3328
報價
0 0.00%
遜大市
19173(購)
2019-08-27 6881
報價
0 13.67%
勝大市
20164(購)
2019-08-27 0751
報價
0 1.00%
遜大市
2019-08-27 0813
報價
HKD0.1
(20.0%)
10.48%
勝大市
2019-08-27 2009
報價
0 6.88%
勝大市
19870(購)
2019-08-27 0135
報價
0 3.18%
勝大市
29861(購)
2019-08-27 3993
報價
0 19.62%
勝大市
23887(購)
2019-08-27 0552
報價
0 -7.71%
遜大市
20640(購)
2019-08-27 0656
報價
HKD0.13 7.63%
勝大市
20191(購)
2019-08-27 0763
報價
0 7.87%
勝大市
19936(購)
2019-08-27 0958
報價
0 29.81%
勝大市
2019-08-28 2319
報價
0 -11.81%
遜大市
23890(購)
2019-08-28 1336
報價
0 -5.51%
遜大市
20187(購)
2019-08-28 0152
報價
0 -0.27%
遜大市
23829(購)
2019-08-28 0270
報價
HKD0.013
(8.1%)
-1.86%
遜大市
20592(購)
2019-08-28 0371
報價
HKD0.012
(12.6%)
7.81%
勝大市
18224(購)
2019-08-28 2186
報價
RMB0.016
(37.2%)
-0.16%
遜大市
21375(購)
2019-08-28 0606
報價
HKD-0.019
(-52.8%)
15.53%
勝大市
2019-08-28 3606
報價
-0.4
(-100.0%)
-3.35%
遜大市
20772(購)
2019-08-28 1548
報價
0 0.36%
遜大市
21853(購)
2019-08-28 2799
報價
0 11.71%
勝大市
2019-08-28 1066
報價
RMB0.01
(20.4%)
7.77%
勝大市
2019-08-28 1177
報價
HKD0
(0.0%)
-2.45%
遜大市
23888(購)
2019-08-28 3333
報價
0 -3.57%
遜大市
22979(購)
2019-08-28 1508
報價
0 -0.78%
遜大市
29858(購)
2019-08-28 1359
報價
0 8.00%
勝大市
2019-08-28 0696
報價
0 5.15%
勝大市
2019-08-28 0753
報價
0 3.95%
勝大市
26610(購)
2019-08-28 0939
報價
0 2.76%
勝大市
28755(購)
2019-08-28 0966
報價
0 -1.21%
遜大市
19290(購)
2019-08-29 1199
報價
HKD-0.025
(-14.5%)
-5.85%
遜大市
2019-08-29 2338
報價
RMB-0.03
(-16.7%)
2.60%
勝大市
2019-08-29 1766
報價
0 6.62%
勝大市
19693(購)
2019-08-29 2607
報價
0 0.14%
遜大市
2019-08-29 0083
報價
HKD0.01
(2.5%)
2.28%
勝大市
2019-08-29 0267
報價
HKD0.03
(20.0%)
9.90%
勝大市
29486(購)
2019-08-29 0694
報價
RMB-0.014
(-13.6%)
4.04%
勝大市
2019-08-29 0883
報價
HKD0.03
(10.0%)
11.89%
勝大市
22079(購)
2019-08-29 1169
報價
0 6.84%
勝大市
20083(購)
2019-08-29 1398
報價
0 7.57%
勝大市
22233(購)
2019-08-29 2899
報價
0 -2.74%
遜大市
18798(購)
2019-08-29 0165
報價
HKD-0.01
(-3.8%)
0.76%
遜大市
27733(購)
2019-08-29 0323
報價
-0.05
(-100.0%)
0.34%
遜大市
19577(購)
2019-08-29 0358
報價
0 6.19%
勝大市
15552(購)
2019-08-29 0489
報價
RMB0
(0.0%)
8.80%
勝大市
29359(購)
2019-08-29 1776
報價
RMB0.2 8.48%
勝大市
19816(購)
2019-08-29 6886
報價
-0.3
(-100.0%)
8.33%
勝大市
29461(購)
2019-08-29 0857
報價
RMB0.048
(216.2%)
10.13%
勝大市
21851(購)
2019-08-30 1919
報價
0 2.86%
勝大市
20591(購)
2019-08-30 1988
報價
0 3.29%
勝大市
2019-08-30 1157
報價
0 14.14%
勝大市
2019-08-30 1171
報價
RMB1 22.53%
勝大市
29787(購)
2019-08-30 1186
報價
0 7.45%
勝大市
18040(購)
2019-08-30 2727
報價
0 1.21%
遜大市
2019-08-30 2866
報價
0 4.60%
勝大市
14699(購)
2019-08-30 0144
報價
HKD0
(0.0%)
-0.49%
遜大市
21781(購)
2019-08-30 3988
報價
0 4.01%
勝大市
21984(購)
2019-08-30 0200
報價
HKD0.016
(35.6%)
9.26%
勝大市
29750(購)
2019-08-30 6837
報價
0 14.06%
勝大市
21786(購)
2019-08-30 1515
報價
0 -11.43%
遜大市
2019-08-30 0390
報價
0 -1.56%
遜大市
19867(購)
2019-08-30 0670
報價
0 5.42%
勝大市
12182(購)
2019-08-30 0991
報價
0 -2.33%
遜大市
2019-08-30 2238
報價
RMB-0.05
(-50.0%)
-1.90%
遜大市
25808(購)
2019-08-30 1288
報價
0 2.65%
勝大市
20186(購)
2019-08-30 2388
報價
HKD0
(0.0%)
1.32%
遜大市
23361(購)
2019-08-30 1800
報價
0 6.09%
勝大市
24617(購)
2019-08-30 0347
報價
0 7.35%
勝大市
21985(購)
最後更新時間:2019-09-23 16:01:00
   桌面版  
「重要提示 凡進入本網站,閣下即被視作確認:(i) 閣下進入本網站時為香港合法居民;及(ii)閣下同意、完全明白及受制於本行的 使用細則私隱政策免責聲明。」
以上報價資料如沒有顯示即時標籤,均延遲最少15分鐘。
資訊由 財經智珠網 提供 [免責聲明]