Credit Suisse 瑞信
  瑞信香港认股证/牛熊证
  本结构性产品并无抵押品
 
热线: +852 2101 7888 Credit Suisse 瑞信 Credit Suisse 瑞信  
  hk.warrants@credit-suisse.com
 
主页 牛熊街货 个股牛熊 资金流 业绩期 轮证搜寻
港股通资金 港股通十大 排行榜 剩馀价值 轮证动态
即时
 
业绩期专页

建设银行 (8月28日公布)
+0.17%
现价:5.79

正股分析:

  • 根据媒体综合券商的预测,指受内银在政策指导下要以低息来支持小微企业贷款,预期建行半年纯利继续录得单位数百分比增加,预期增幅介乎4%至6%;不良贷款率会否提升亦是焦点。

  • 建行近期由5.6元以下的低位逐步回稳,但逼近5.8元又似乎遇上阻力,短线观望上试5.8元的机会,再以6元关口作中期上试目标,支持则留意一个月低位5.55元。

 

轮证分析:

  • 由於内银的即市波幅一向较低,资金作内银股部署时,普遍未敢进取。较受欢迎的建行认购证,为行使价约6元的轻微价外中期证,或是等待到价後才向上换马。

  • 建行轮的引伸波幅暂未见因业绩将至而上升,不过由於「低窝」关系,相关窝轮的引伸波幅敏感度较高。如想免除引伸在业绩後回落的风险,或可考虑中远价建行牛证。

建行(认购)
22234
行使价: 6.01 元
实际杠杆: 11.58 倍
建行(牛证)
52380
收回价: 5.35 元
杠杆比率: 10.72倍
 
中国生物制药 (8月28日公布)
+2.08%
现价:10.78

正股分析:

  • 近期医药股显着走强,板块内多只股份如石药(1093)、康哲药业(0867)等,均在业绩後明显抽升,市场正观望尚未公布业绩的医药股如中国生物制药,能否延续绩後抽升的趋势。

  • 不过近期中生制药的升幅已相当显着,更曾高见10.82元的52周高位,短线或可观望股价能否顺势突破11元水平,并留意10元关口能否重建支持。

 

轮证分析:

  • 中生制药急升下,轮场上仍然价外的认购证已经不多,短线或先可考虑行使价约11元的认购证,待升势持续及到价後,才再换马至新上市、更价外的产品,以减低一旦出现技术性回套的损失。

  • 由於中生制药及整个医药股的股价波动性,近期显着增加,期权及窝轮的引伸波幅均上升不少;如及後板块横行或有所回落,窝轮的引伸波幅或有回落风险。

中药(认购)
21684
行使价: 11.28 元
实际杠杆: 3.88 倍
中药(认购)
23888
行使价: 12.68 元
实际杠杆: /倍
业绩公布日期列表
股份公布业绩资讯
公布业绩
日期
股份
编号
股息按年
增减 (%)
业绩後至今
股价表现
瑞信
精选
2019-08-01 2282
报价
HKD0.03
(46.9%)
-10.38%
逊大市
2019-08-01 2888
报价
USD0.01
(16.7%)
-9.25%
逊大市
2019-08-01 1113
报价
HKD0.05
(10.6%)
-4.11%
胜大市
19287(购)
2019-08-01 0001
报价
HKD0
(0.0%)
-2.55%
胜大市
20056(购)
2019-08-05 0799
报价
HKD-0.047
(-26.6%)
-21.11%
逊大市
2019-08-05 0011
报价
HKD0
(0.0%)
-4.23%
逊大市
22177(购)
2019-08-05 0005
报价
USD0
(0.0%)
-5.12%
逊大市
22174(购)
2019-08-06 0002
报价
HKD0
(0.0%)
-2.17%
逊大市
2019-08-06 1997
报价
HKD0.05
(4.8%)
-4.59%
逊大市
2019-08-06 3800
报价
0 -19.23%
逊大市
24782(购)
2019-08-06 1347
报价
0 -5.01%
逊大市
19937(购)
2019-08-07 6808
报价
0 9.81%
胜大市
2019-08-07 0968
报价
HKD-0.025
(-31.3%)
22.25%
胜大市
18034(购)
2019-08-07 0293
报价
HKD0.08
(80.0%)
-0.77%
逊大市
15328(购)
2019-08-07 3319
报价
0 10.17%
胜大市
22786(购)
2019-08-07 0788
报价
0 -6.63%
逊大市
23985(购)
2019-08-07 0868
报价
HKD0
(0.0%)
4.49%
胜大市
20641(购)
2019-08-08 0941
报价
HKD-0.299
(-16.4%)
4.70%
胜大市
21775(购)
2019-08-08 0004
报价
HKD0
(0.0%)
4.14%
胜大市
2019-08-08 0019
报价
HKD0.15
(12.5%)
-7.48%
逊大市
23017(购)
2019-08-08 0981
报价
0 2.89%
胜大市
29219(购)
2019-08-08 0066
报价
HKD0
(0.0%)
-3.38%
逊大市
27807(购)
2019-08-09 1313
报价
HKD-0.015
(-5.5%)
3.92%
胜大市
12180(购)
2019-08-09 1888
报价
HKD-0.075
(-42.9%)
4.78%
胜大市
21054(购)
2019-08-09 2038
报价
0 -2.08%
逊大市
2019-08-09 1928
报价
0 3.15%
胜大市
2019-08-09 0881
报价
0 13.72%
胜大市
21437(购)
2019-08-09 0148
报价
HKD-0.32
(-53.3%)
3.69%
胜大市
2019-08-12 0772
报价
0 -14.90%
逊大市
23411(购)
2019-08-13 2314
报价
HKD-0.07
(-35.0%)
4.24%
胜大市
2019-08-13 2331
报价
0 20.27%
胜大市
2019-08-13 2382
报价
0 21.53%
胜大市
21980(购)
2019-08-13 1316
报价
0 -16.78%
逊大市
2019-08-13 0699
报价
0 -2.45%
逊大市
2019-08-13 0027
报价
HKD0.46 8.56%
胜大市
20406(购)
2019-08-13 0123
报价
HKD0.011
(26.2%)
14.10%
胜大市
2019-08-13 0288
报价
HKD0
(0.0%)
-1.64%
逊大市
26566(购)
2019-08-13 0268
报价
0 1.99%
逊大市
20959(购)
2019-08-14 0700
报价
0 -1.71%
逊大市
19421(购)
2019-08-14 0762
报价
0 13.76%
胜大市
2019-08-14 0836
报价
HKD0.075
(60.0%)
-0.19%
逊大市
18097(购)
2019-08-14 0257
报价
HKD0.01
(8.3%)
-7.42%
逊大市
15140(购)
2019-08-14 0388
报价
HKD0.08
(2.2%)
7.04%
胜大市
21880(购)
2019-08-14 0669
报价
HKD0.07
(18.4%)
0.45%
逊大市
21613(购)
2019-08-15 0168
报价
0 10.00%
胜大市
20773(购)
2019-08-15 2318
报价
RMB0.13
(21.0%)
5.28%
胜大市
15084(购)
2019-08-15 0992
报价
0 -5.14%
逊大市
19817(购)
2019-08-15 1128
报价
HKD0.02
(4.7%)
4.47%
胜大市
19461(购)
2019-08-16 3883
报价
0 12.63%
胜大市
21310(购)
2019-08-16 0867
报价
RMB0.035
(22.8%)
39.54%
胜大市
21369(购)
2019-08-16 2386
报价
RMB0.008
(8.0%)
-9.30%
逊大市
2019-08-16 0291
报价
RMB0.03
(33.3%)
11.94%
胜大市
18221(购)
2019-08-19 2269
报价
0 2.91%
胜大市
15790(购)
2019-08-19 1083
报价
0 -0.92%
逊大市
2019-08-19 1093
报价
0 21.14%
胜大市
13837(购)
2019-08-19 0354
报价
0 -6.59%
逊大市
2019-08-20 1579
报价
0 -0.86%
逊大市
21308(购)
2019-08-20 1658
报价
0 2.00%
胜大市
2019-08-20 0916
报价
0 -7.85%
逊大市
2019-08-20 1109
报价
RMB0.019
(17.3%)
3.63%
胜大市
2019-08-20 6862
报价
0 8.01%
胜大市
20527(购)
2019-08-20 1810
报价
0 -4.98%
逊大市
19171(购)
2019-08-20 3888
报价
0 -7.49%
逊大市
20974(购)
2019-08-20 2202
报价
0 1.08%
胜大市
2019-08-20 1112
报价
0 -11.99%
逊大市
2019-08-20 0003
报价
HKD0
(0.0%)
-7.37%
逊大市
2019-08-20 0338
报价
0 -8.30%
逊大市
2019-08-21 1910
报价
0 16.83%
胜大市
2019-08-21 3383
报价
HKD0.1
(20.0%)
0.59%
胜大市
20133(购)
2019-08-21 1816
报价
0 0.95%
胜大市
27813(购)
2019-08-21 1211
报价
0 -9.26%
逊大市
20520(购)
2019-08-21 1530
报价
0 -3.55%
逊大市
2019-08-21 1918
报价
0 -4.09%
逊大市
20092(购)
2019-08-21 2883
报价
0 13.79%
胜大市
2019-08-21 1208
报价
0 -7.95%
逊大市
2019-08-21 0012
报价
HKD0
(0.0%)
-2.58%
逊大市
2019-08-21 0023
报价
HKD-0.4
(-78.4%)
-4.00%
逊大市
2019-08-21 0175
报价
0 8.15%
胜大市
19228(购)
2019-08-21 0285
报价
0 -12.87%
逊大市
20082(购)
2019-08-22 1337
报价
0 -7.36%
逊大市
2019-08-22 2007
报价
RMB0.043
(23.2%)
-2.44%
逊大市
17853(购)
2019-08-22 0874
报价
0 -1.83%
逊大市
16862(购)
2019-08-22 0494
报价
HKD-0.02
(-66.7%)
3.00%
胜大市
2019-08-22 2611
报价
0 -0.54%
逊大市
2019-08-22 2628
报价
0 3.20%
胜大市
20049(购)
2019-08-22 2777
报价
RMB0.03
(7.5%)
-2.27%
逊大市
2019-08-22 6030
报价
0 -0.14%
逊大市
22776(购)
2019-08-22 0688
报价
HKD0.05
(12.5%)
-2.33%
逊大市
2019-08-22 0728
报价
0 1.42%
胜大市
2019-08-22 0914
报价
0 1.60%
胜大市
21883(购)
2019-08-22 1044
报价
RMB0
(0.0%)
-6.74%
逊大市
2019-08-22 0119
报价
0 0.36%
逊大市
2019-08-23 6098
报价
0 0.00%
逊大市
21122(购)
2019-08-23 3690
报价
0 0.00%
逊大市
27105(购)
2019-08-23 2018
报价
HKD0
(0.0%)
-4.77%
逊大市
19423(购)
2019-08-23 2208
报价
待公布 0.00%
逊大市
2019-08-23 3311
报价
HKD0.01
(6.7%)
0.29%
胜大市
11261(购)
2019-08-23 3898
报价
0 0.00%
逊大市
20522(购)
2019-08-23 3968
报价
待公布 0.00%
逊大市
28854(购)
2019-08-23 1339
报价
0 0.00%
逊大市
19233(购)
2019-08-23 1114
报价
HKD0
(0.0%)
0.00%
逊大市
14299(购)
2019-08-23 1299
报价
HKD0.041
(14.0%)
0.00%
逊大市
20976(购)
2019-08-23 0386
报价
待公布 0.00%
逊大市
2019-08-23 0665
报价
HKD0.014
(18.4%)
0.00%
逊大市
2019-08-23 3908
报价
待公布 0.00%
逊大市
21614(购)
2019-08-23 1818
报价
待公布 0.00%
逊大市
22666(购)
2019-08-23 1898
报价
待公布 0.00%
逊大市
21110(购)
2019-08-23 2328
报价
待公布 0.00%
逊大市
15591(购)
2019-08-23 2357
报价
0 0.00%
逊大市
20521(购)
2019-08-23 2601
报价
待公布 0.00%
逊大市
20051(购)
2019-08-23 3323
报价
0 0.00%
逊大市
15739(购)
2019-08-23 3900
报价
待公布 0.00%
逊大市
2019-08-23 0816
报价
待公布 0.00%
逊大市
2019-08-23 1088
报价
0 0.00%
逊大市
22661(购)
2019-08-23 1099
报价
待公布 0.00%
逊大市
2019-08-23 1193
报价
HKD0
(0.0%)
0.00%
逊大市
2019-08-25 0586
报价
待公布 待公布
2019-08-26 1357
报价
待公布 待公布 20960(购)
2019-08-26 6060
报价
待公布 待公布 20524(购)
2019-08-26 1958
报价
待公布 待公布 15978(购)
2019-08-26 0960
报价
待公布 待公布
2019-08-26 3969
报价
待公布 待公布 21203(购)
2019-08-26 2020
报价
待公布 待公布 12615(购)
2019-08-26 2196
报价
待公布 待公布
2019-08-26 2313
报价
待公布 待公布 18272(购)
2019-08-26 2333
报价
待公布 待公布 20590(购)
2019-08-26 3380
报价
待公布 待公布
2019-08-26 0322
报价
待公布 待公布
2019-08-27 2600
报价
待公布 待公布 23823(购)
2019-08-27 3328
报价
待公布 待公布 19173(购)
2019-08-27 3993
报价
待公布 待公布 19077(购)
2019-08-27 0751
报价
待公布 待公布
2019-08-27 0813
报价
待公布 待公布
2019-08-27 0998
报价
待公布 待公布
2019-08-27 1055
报价
待公布 待公布 20163(购)
2019-08-27 2009
报价
待公布 待公布 19870(购)
2019-08-27 6881
报价
待公布 待公布 20593(购)
2019-08-27 0763
报价
待公布 待公布 19936(购)
2019-08-27 0958
报价
待公布 待公布
2019-08-27 0135
报价
待公布 待公布 18099(购)
2019-08-27 0552
报价
待公布 待公布 20640(购)
2019-08-27 0656
报价
待公布 待公布 20191(购)
2019-08-28 2319
报价
待公布 待公布 16134(购)
2019-08-28 1508
报价
待公布 待公布
2019-08-28 1359
报价
待公布 待公布
2019-08-28 0152
报价
待公布 待公布 23829(购)
2019-08-28 0270
报价
待公布 待公布 20592(购)
2019-08-28 0606
报价
待公布 待公布
2019-08-28 1548
报价
待公布 待公布 17347(购)
2019-08-28 2799
报价
待公布 待公布
2019-08-28 1336
报价
待公布 待公布 21854(购)
2019-08-28 3333
报价
待公布 待公布 22979(购)
2019-08-28 2186
报价
待公布 待公布 21375(购)
2019-08-28 3606
报价
待公布 待公布 20772(购)
2019-08-28 0696
报价
待公布 待公布
2019-08-28 0753
报价
待公布 待公布 26610(购)
2019-08-28 0939
报价
待公布 待公布 22234(购)
2019-08-28 0966
报价
待公布 待公布 19290(购)
2019-08-28 1066
报价
待公布 待公布
2019-08-28 1177
报价
待公布 待公布 21684(购)
2019-08-28 0371
报价
待公布 待公布 18224(购)
2019-08-29 1776
报价
待公布 待公布 19816(购)
2019-08-29 6886
报价
待公布 待公布
2019-08-29 1398
报价
待公布 待公布 22233(购)
2019-08-29 2338
报价
待公布 待公布
2019-08-29 2607
报价
待公布 待公布
2019-08-29 0694
报价
待公布 待公布
2019-08-29 0883
报价
待公布 待公布 22079(购)
2019-08-29 1199
报价
待公布 待公布
2019-08-29 0083
报价
待公布 待公布
2019-08-29 0267
报价
待公布 待公布
2019-08-29 0323
报价
待公布 待公布 19577(购)
2019-08-29 0358
报价
待公布 待公布 15552(购)
2019-08-29 1766
报价
待公布 待公布 19693(购)
2019-08-29 2899
报价
待公布 待公布 29013(购)
2019-08-29 0857
报价
待公布 待公布 21851(购)
2019-08-29 1169
报价
待公布 待公布 20083(购)
2019-08-29 0165
报价
待公布 待公布 20518(购)
2019-08-29 0489
报价
待公布 待公布 29359(购)
2019-08-30 1800
报价
待公布 待公布 18877(购)
2019-08-30 1919
报价
待公布 待公布 20591(购)
2019-08-30 1988
报价
待公布 待公布
2019-08-30 2727
报价
待公布 待公布
2019-08-30 2866
报价
待公布 待公布 14699(购)
2019-08-30 0670
报价
待公布 待公布 12182(购)
2019-08-30 0991
报价
待公布 待公布
2019-08-30 1157
报价
待公布 待公布
2019-08-30 1171
报价
待公布 待公布 17421(购)
2019-08-30 1186
报价
待公布 待公布 18040(购)
2019-08-30 0144
报价
待公布 待公布 21781(购)
2019-08-30 0200
报价
待公布 待公布
2019-08-30 0347
报价
待公布 待公布 21985(购)
2019-08-30 0390
报价
待公布 待公布 19867(购)
2019-08-30 2238
报价
待公布 待公布 20228(购)
2019-08-30 2388
报价
待公布 待公布 22790(购)
2019-08-30 3988
报价
待公布 待公布 21984(购)
2019-08-30 6837
报价
待公布 待公布 22852(购)
2019-08-30 1515
报价
待公布 待公布 11888(购)
2019-08-30 1288
报价
待公布 待公布 20186(购)
最後更新时间:2019-08-23 16:01:00
   桌面版  
「重要提示 凡进入本网站,阁下即被视作确认:(i) 阁下进入本网站时为香港合法居民;及(ii)阁下同意、完全明白及受制於本行的 使用细则私隐政策免责声明。」
以上报价资料如没有显示即时标签,均延迟最少15分钟。
资讯由 财经智珠网 提供 [免责声明]